Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

 • Het aanpassen van de ingang en ruimer maken van de fietsenstalling, Kruisberg 187
 • Het oprichten van 74 woningen, Van Bergenpark
 • Het plaatsen van een berging/garage, Bijvang 22
 • Het plaatsen van zonnepanelen, ’s Heeren Vrunten 9
 • Het uitbreiden van en uitvoeren van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het Rijksmonument, Zevenbergseweg 21
 • Het intern verbouwen en verduurzamen van de woning, Lichttorenhoofd 12
 • Het omzetten van een geitenbedrijf naar een vleesstierenhouderij, Haansberg 146

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het uitbreiden van de woning, Triangeldreef 30
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Luxemburgstraat 18
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Hobodreef 164
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Mechelenstraat 21
 • Het wijzigen van de voorgevel, Hof van den Houte 156
 • Het legaliseren van een veldschuur, Klappenberg 3

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • Voor de locatie Ecustraat 5 te Etten-Leur; door Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.  De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 4 - 2023 tot en met week 5 -2023, voor naar verwachting hoogstens 10 dagen.

 

Melding Activiteitenbesluit

 • Het veranderen van de inrichting, Lokkerdreef 39
 • Het veranderen van de inrichting, Nijverheidsweg 1

Aanvraag  m.e.r.-beoordeling

 • Haansberg 146, voor het staken van een melkgeitenhouderij en om te schakelen naar een rundveehouderij.