Vergadering welstandscommissie op 10 januari

Op 10 januari 2023 is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat er toehoorders bij de Welstandscommissies aanwezig mogen zijn. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 9 januari 2023 ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 9 januari 2023 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.