Besluiten van b&w

  • Ontwerp aanwijzingsbesluit locaties GFT behuizingen
  • Vaststelling bestemmingsplan Guido Gezellelaan-Couperuslaan
  • Invordering gemeentelijke belastingen
  • Beantwoording raadsvragen Leefbaar Etten-Leur - Beleidsregels Wmo 2019
  • Dienstverleningsovereenkomst Zundert en Etten-Leur ten aanzien van taken Wmo, jeugd en schuldhulpverlening

 

De  besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.