Besluiten van b&w

Besluiten van b&w

  • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst met EBN
  • Jaarstukken Alwel 2018

 

De  besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.