Vergadering welstandscommissie op 30 juli

Op 30 juli is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 29 juli ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 29 juli 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.