Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 en 25 juni

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • de jaarrekening 2018 vast te stellen;
  • de zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2020 van de onderstaande Gemeenschappelijke Regelingen vast te stellen: BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant), GGD West-Brabant, RBL (Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant), Nazorg (Nazorg Gesloten stortplaatsen), OMWB (Omgevingsdienst Midden-West Brabant), RAV (Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg), RWB (Regio West-Brabant), VR (Veiligheidsregio), WBA (West-Brabants Archief), Werkplein Hart van West-Brabant, WVS (Werkvoorzieningschap).
  • De geheimhouding op een brief aan de raad d.d. 18 juni 2019 te bekrachtigen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 24 juni (vaststelling jaarrekening 2018) of 25 juni 2019 (overige besluiten) op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.