Exploitatieovereenkomst Stationsplein 21-25, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 26 juli 2019 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Stichting Alwel m.b.t. Stationsplein 21-25 in de gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 8459 en 8460.  

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van maximaal 75 appartementen.

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024582.

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 26 juli 2019 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Stichting Alwel m.b.t. Stationsplein 21-25 in de gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 8459 en 8460.  

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van maximaal 75 appartementen.

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024582.