Besluiten van b&w

 

  • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
  • Vaststellen inkoopstrategie gecertificeerde instellingen jeugdzorg 2020 e.v.
  • Aanpak gebruiksfunctie Oderkerkpark

    De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.