Besluiten van de raadsvergadering op 1 juli

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • De kadernota 2020-2023 geamendeerd vast te stellen;
  • de zienswijze op de ontwerp-begroting 2020 van de GR ICT West-Brabant vast te stellen;
  • de motie vreemd aan de orde van de dag over het terugdringen van zwerfafval aan te nemen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 1 juli 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.