Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel,  Vondellaan 71
 • Het veranderen van een bestaande woning, Julianalaan 20
 • Het wijzigen van een woonbestemming, Pottenbakkerstraat 9
 • Het plaatsen van een dakkapel, Steenmansweg 50
 • Het bouwen van een garage, Julianalaan 27
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienkamp 18

Verleende omgevingsvergunning

 • Het verbouwen van de woning, Lage Bremberg 14
 • Het verbouwen van de woning, Hilsebaan 55
 • Het samenvoegen van 2 appartementen tot 1 appartement, Oude Bredaseweg 7E
 • Het huisvesten van maximaal 6 personen in de bestaande woning, Hogeweg 26
 • Het huisvesten van personen, Kloosterlaan 37
 • Het huisvesten van personen, Putter 8
 • Het plaatsen van een BSO in een clubhuis, Kempenerrandweg 9
 • Het verbouwen van een bestaand pand naar appartementen, Van Bergenplein 39
 • Het bouwen van een Passief Huis, Edward Poppelaan 8
 • Het realiseren van appartementen, Markt 42

Melding Activiteitenbesluit Wm 8.41

 • Het veranderen van de inrichting, Bankenstraat 11

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg naar Peellandhof 61

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten 2019

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Aanwijzingsbesluit wethouder G.J.A.M de Weert in besturen samenwerkingsverbanden

Tweede tijdelijk aanwijzingsbesluit wethouder J.C.M. Paantjens in besturen samenwerkingsverbanden

Tijdelijk aanwijzingsbesluit wethouder J.C.M. Paantjens in besturen samenwerkingsverbanden

Aanwijzingsbesluit collegeleden in besturen samenwerkingsverbanden raadsperiode 2018-2022