Exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 25 juni 2019 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Select Totaal Bouw BV. m.b.t. Lange Brugstraat 53 in de gemeente Etten-Leur, sectie D, nummers 1725 ged. en 2056 ged.  

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van:

  • de bouw van zes woningen met bijgebouwen aan de Gruiterstraat;
  • de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw aan de Lange Brugstraat;
  • de bouw van garageboxen;
  • de aanleg van een (uit)weg, parkeerplaatsen en groen aan de Patronaatstraat.

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024582.