Op twee kruisingen op bedrijventerrein Vosdonk wordt het asfalt hersteld

In de zomermaand juli, pakken we twee kruispunten aan op het bedrijventerrein Vosdonk. Voor dit herstelwerk aan het asfalt gelden de volgende afsluitingen en omleidingen:

Kruispunt Lokkerdreef – Munnikenheiweg

Het kruispunt Lokkerdreef – Munnikenheiweg is op 15 en 16 juli afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Mon Plaisir en Pauvreweg (v.v.).

Kruispunt Pauvreweg – Daalderweg

Het kruispunt Pauvreweg – Daalderweg is van 22 juli t/m 26 juli afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Mon Plaisir – Kroonstraat – Daalderweg - Schellingstraat en Pauvreweg (v.v.).