Vergadering welstandscommissie op 16 juli

Op 16 juli is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 15 juli ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 15 juli 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.