Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst nr. 28 - 2020

Datum: 9 juli 2020

 

Vaststellen actualisatie Speelplan Banakkers

We hebben voor het speelplan gevraagd aan bewoners om hun wensen en zienswijzen bekend te maken voor we het plan uitvoeren. Hierop zijn op verzoek van de bewoners enkele aanpassingen in het plan opgenomen. Zo is de indeling van enkele speelplaatsen veranderd om geluidsoverlast te beperken of de speelplek geschikt te maken voor jonge kinderen. Met deze aanpassingen is het speelplan vastgesteld. Hierdoor wordt er binnenkort gestart met de uitvoering. We ronden de uitvoering van het speelplan in het najaar van 2020 af.

 

Toezegging gemeenteraad over kostenonderzoek Wmo

Tijdens de raad luistert van 15 juni 2020 vroeg de raad of er vergelijkingscijfers zijn over de kosten per hoofd van de bevolking tussen West- Brant en het landelijk gemiddelde. Wethouder Vrolijk beloofde dit uit te zoeken. Er is geen soortgelijk onderzoek voor de kosten van Wmo. We beschikken daarom niet over landelijke cijfers. Alleen voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding (BG) en Huishoudelijke Ondersteuning (HO) kunnen we een globale vergelijking geven. Hieruit blijkt dat we bij de HO aan de lage kant zitten en bij de BG gemiddeld wat betreft de kosten per inwoner.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.