Praat mee met ons over de financiële opgave!

De gemeente heeft de afgelopen jaren geprobeerd de voorzieningen in Etten-Leur goed te houden en de kosten voor de inwoners laag. De afgelopen jaren laten helaas keer op keer tekorten zien. De kosten van het sociaal domein (onder andere de jeugdzorg en ondersteuning en zorg voor ouderen) blijven stijgen. En met de vergrijzing en economische onzekerheden zal dit de komende jaren niet minder worden. De laatste jaren hebben we op verschillende plekken in onze begroting al geknepen en vorig jaar hebben we zelfs de gemeentebelastingen verhoogd, maar het blijkt niet genoeg. Tot nu toe konden we het nog oplossen met onze spaarpot, maar ook die raakt op.

 

De gemeente onderzoekt de komende tijd hoe we dit financiële tekort samen kunnen oplossen. We betrekken hier graag inwoners en ondernemers bij. Dat doen we via een vragenlijst waaraan iedereen mee kan doen en via het digitale platform www.etten-leurdoethetgewoon.nl. In november moet er uiteindelijk een begroting liggen zonder tekorten. Dan

is het aan de gemeenteraad om hierover te besluiten

 

Kijk op www.etten-leurdoethetgewoon.nl en denk met ons mee! We horen graag wat u vindt van de ideeën om de gemeente uit de financiële problemen te helpen. Er staan een aantal ideeën en stellingen, waarop u steeds met ‘eens’ of ‘oneens’ kunt reageren. Iedere reactie is waardevol!