Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Johan de Wittlaan Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 6 juli

2020 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 15 juli 2020