Agenda van de raadsvergadering ‘De raad besluit’ op 6 juli

Op maandag 6 juli is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare digitale raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:
- Raadsvoorstel jaarrekening 2019 (afhankelijk van behandeling op 29 juni)
- Raadsvoorstel Kadernota 2021-2024
- Voorstel concept zienswijze ICT WBW 2020-2021 (afhankelijk van behandeling op 29 juni)
- Voorstel ruimte te bieden aan een teeltlocatie voor gereguleerde wietteelt

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 6 juli 2020 op ‘Raad besluit klikken).