Collecterooster juli t/m september 2020

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

In juli, augustus en september zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:

28 juni  t/m 29 augustus vrije periode

30 aug. t/m   5 sept. KWF Kankerbestrijding

 6  sept. t/m 12 sept. Prinses Beatrix Spierfonds

13 sept. t/m 19 sept. Nierstichting

20 sept. t/m 26 sept. HandicapNL

Kledinginzameling

Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2020 in Etten-Leur kleding inzamelen:       

Juli augustus september                                             Hartstichting

Oktober november december                  Jantje Beton                                                                                                    

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl