Ontwerp nieuwe inrichting Waldhoornlaan en Bazuinlaan

De inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan de Waldhoornlaan en de Bazuinlaan ging door de coronamaatregelen niet door. Om de voortgang van de projecten erin te houden heeft de gemeente ontwerpen gemaakt voor de nieuwe inrichting. We willen je graag kennis laten nemen van de ontwerpen. Je kunt de tekeningen van de ontwerpen zien op de gemeentelijke website: Klik op de button Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen. Klik op ‘onderhoudswerkzaamheden verharding Waldhoornlaan’ of ‘onderhoudswerkzaamheden verharding Bazuinlaan’. Daar staan de presentatie tekeningen van de ontwerpen voor deze straten. De tekeningen hangen ook naast de hoofdingang van wijkgebouw De Gong aan de Trompetlaan 42. Je kunt de tekeningen vanaf de buitenkant bekijken.

 

Reageren tot en met 9 juli

Stuur je reactie over het ontwerp uiterlijk donderdag 9 juli per mail naar info@etten-leur.nl  of gratis per post via: Gemeente Etten-Leur, t.a.v. Joost Verschuren, Antwoordnummer 4, 4870 VB Etten-Leur. De reacties worden beoordeeld en als het kan nemen we deze mee in het definitieve ontwerp.