Voornemen straatnaamtoekenning

Op het terrein van het voormalige juvenaat/internaat aan de Edward Poppelaan komen woningen en appartementen. Er ontstaan nieuwe (semi)openbare ruimten. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om aan deze nieuwe ruimten namen toe te kennen. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein.

Gedurende de termijn van zes weken kunnen mondelinge of schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

 

Etten-Leur, 1 juli 2020