Caravan niet langer dan drie dagen in de straat

Het leidt vaak tot kleinere of grotere irritatie in de buurt, wanneer caravans, campers, vouw- en aanhangwagens gedurende langere tijd in woonstraten geparkeerd staan. Zeker in straten waar de parkeerdruk hoog is. Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, omdat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk niet goed kunnen doen.

We brengen de regels voor het parkeren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangwagens graag nog een keer onder uw aandacht.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg. Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper, vouw- of aanhangwagen in te richten voor een vakantie of, na terugkomst, weer klaar te maken voor de stalling. Hou rekening met elkaar en met de parkeerdruk in de straat. Dat is fijn voor iedereen. Goede vakantie!