Besluiten van b&w

 

  • Straatnaamgeving
  • Overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (ZIN) en tarieven 2021
  • Antwoordbrief op vragen van GroenLinks over de eikenprocessierupsen
  • Initiatief van een Knarrenhof
  • Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.