Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het oprichten van een bedrijfspand, Oude Kerkstraat 4
 • Het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat, Voorsteven 86
 • Het huisvesten van personen, Klappenberg 16
 • Het realiseren van 75 appartementen, Stationsplein ongenummerd
 • Het verbouwen van een garage, Bazuinlaan 51
 • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit tbv de bouw van een nieuwe woning, Kwadestraat ongenummerd

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het oprichten van een overkapping/luifel ten behoeve van opslag van materialen, Ambachtlaan 24
 • Het verbouwen/vergroten van de woning, Grutto 1
 • Het huisvesten van seizoenarbeiders in de bestaande bedrijfswoning, Lochtsepad 13
 • Het uitbreiden van de berging en dakterras, Kerkwerve 15
 • Het intern verbouwen van de woning, Nachtegaal 214
 • het realiseren van een dakopbouw, Hovenierstraat 19

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het huisvesten van personen, Cimbaalhof 38

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting Naaldstraat 3

Beslissing op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

 • Saica Flex Netherlands B.V. voor het wijzigen van de inrichting gelegen aan de Parallelweg 1 te Etten-leur:

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieu effect rapport opgesteld hoeft te worden.

 • Kwekerij D’n Heiberg aan de Heigatstraat 15 te Etten-leur voor het uitbreiden van het huidige glastuinbouwbedrijf naar een teeloppervlakte van 8 hectare (bouwvlak 9 ha).

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieu effect rapport opgesteld hoeft te worden