Overeenkomst Heigatstraat 15, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’  (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q nummers 2874, 2875, 1527, 1529, 3025, 3024, 2098, 2232, 2231 en 2178). Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’ maakt het mogelijk om het op de locatie Heigatstraat 15 gevestigde glastuinbouwbedrijf uit te breiden naar 8 ha glasopstand, de bedrijfsruimten uit te breiden en een watervoorziening aan te leggen. Om de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf mogelijk te maken, wordt het agrarisch bouwvlak van Hoge Bremberg 22c van vorm veranderd en verkleind. Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied, Heigatstraat 15’ wordt nog afzonderlijk ter inzage gelegd met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Heigatstraat 15.

 Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 8 juli 2020.