Besluiten van B&W van 8 juli

  • Verlenging beleidsregels TONK
  • Toezegging gemeenteraad app Omgevingsalert
  • Teruglevering energie sportverenigingen vv Internos en HCEL
  • Toezegging raad over communicatie aanpak zwerfafval
  • Incidentele subsidie aan DuurSaam Etten-Leur en uwEnergieloket Etten-Leur voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
  • Informatieve brief verklaring van geen bedenkingen wijzigingen zonnepark Bollendonk
  • Beantwoording vragen PvdA over uitbreiding Lidl

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.