Vergadering welstandscommissie op 20 juli

Op 20 juli 2021 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 19 juli ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 19 juli 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.