Verkeersbesluit parkeerverbod Handelsweg

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 8 juli 2021 het

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 14 juli 2021