Besluiten van B&W van 15 juli

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020

Tariefsverhoging GI's 

Verlengen overeenkomst externe medische advisering Wmo – SAP

Dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West

Overeenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 2022 zorg in natura

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.