Verkeersbesluiten Daalderweg en Spoorlaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 juli 2021 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: Het instellen stopverbod Daalderweg en verkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor deelauto Greenwheels aan de Spoorlaan. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 21 juli 2021