Besluiten van B&W van 1 juli

Beantwoording vragen fractie D'66 mbt Hoge Neerstraat 1

Raadsinformatiebrief zelfbewoningsplicht

Straatnaamgeving plan van Genkstraat 10, het kompas

Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning MEE West-Brabant 2022

Verlenging overeenkomst Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding 2022

Verlenging beleidsregels TONK
 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.