Besluiten van B&W van 22 juli

  • Jaarverslag en -rekening 2020 Alwel
  • Toeristenbelasting
  • Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant
  • Beantwoording vragen Leefbaar E-L – Mantelzorgwaardering
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.