Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.

Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Kapelstraat 3A
 • Het aanleggen van een ondergrondse kabel, Vossendaal 31
 • Het exploiteren van de horecafaciliteit, Mon Plaisir 89
 • Het huisvesten van individuele personen, Vossenbergsevaart 30

Verleende Omgevingsvergunning

 • Mon Plaisir 32 en Nieuwe Donk 7, Alumet B.V.
 • Het renoveren van 59 woningen, Dassenburcht, Hazeleger en Wildbaan (Stichting Alwel)
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Beiaard 134
 • Het realiseren van een bijbehorend bouwwerk, Couperuslaan 15
 • Het legaliseren van een erfafscheiding, Traingeldreef 37
 • Het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning, Beiaard 107
 • Het vervangen van de gevel aan de voorzijde van de woning, Bazuinlaan 33
 • Het realiseren van een mantelzorgwoning, Bankenstraat 35
 • Het verbouwen van de woning, Schimmelpennincklaan 35
 • Het realiseren van een carport, Schutsgildelaan 95

Verlenging Beslistermijn Omgevingsaanvraag

 • Het aanleggen van teeltondersteunende voorzieningen, Liesbosweg 380A
 • Het splitsen van een woning in twee wooneenheden, Kerkwerve 24
 • Het legaliseren van een erfafscheiding, Kempenerrandweg ongenummerd (gasthuis)

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, fase 1, uitgebreide procedure

 • Bankenstraat 16, Lameba B.V.