Vergadering Welstandscommissie op 10 augustus

Op dinsdag 10 augustus is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 9 augustus ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 9 augustus 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.