Besluiten van B&W van 14 juli

  • Beantwoording vragen Ons Etten-Leur
  • Vragen Leefbaar Etten-Leur aanbesteding Begeleiding 2023

  • Nationaal Programma Onderwijs gemeente Etten-Leur

  • In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de raad voor te stellen de Verordening nadeelcompenstatie gemeente Etten-Leur 2023 vast te stellen 

  • Welstandsvrije dakkapellen en wijziging sneltoetscriteria Welstandsnota 2010

  • Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Etten-Leur

  • Aanpassen verordeningen met het oog op de Omgevingswet

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.