De Hasselbraam denk mee over armoedebestrijding

Dat je altijd alles kunt kopen wat jouw hartje begeert, is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Bij haar aantreden gaf jeugdburgemeester Isabella Leppens al aan armoedebestrijding heel belangrijk te vinden. Toen burgemeester Miranda de Vries een ochtend doorbracht in de klas van Isabella op De Hasselbraam, lag het dan ook voor de hand om het hierover te hebben. In groepjes bedachten de leerlingen hoe ze een gezin met weinig geld konden helpen. De leerlingen willen graag spullen beschikbaar stellen, zodat ook kinderen in die situatie, thuis een eigen plekje kunnen creëren. Bijvoorbeeld met een bureautje en boeken. Voor dit idee reikte de burgemeester een cheque van 1.000 euro uit, waarmee De Hasselbraam dit idee handen en voeten kan geven.