Omgevingsvisie Etten-Leur doet het gewoon!

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie op 11 juli 2022 vastgesteld. In die visie

is al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en

water gebundeld in één document. Daarmee bepaalt de gemeente Etten-Leur op

hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. De infographic over de Omgevingsvisie ziet u op de volgende pagina.