Besluiten van B&W van 7 juli

  • Vaststellen ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de locatie Stationsstraat 35 en 37 te Etten-Leur
  • Vaststellen kaders herontwikkeling Stationsplein 45 te Etten-Leur
  • Eerste voortgangsrapportage prestatieafspraken 2022 met Alwel en HBV
  • Informerende brief gemeenteraad mbt maatwerkovereenkomst HO zin
  • Mandaat aanbesteding plaatsing van laadpalen

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.