Vergadering welstandscommissie op 19 juli

Op 19 juli 2022 is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat er toehoorders bij de Welstandscommissies aanwezig mogen zijn. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 18 juli 2022 ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 18 juli 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.