Verkeersbesluit Transferium, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 5 juli 2022 het volgende verkeersbesluit hebben genomen: instellen parkeergelegenheid persoonsvoertuigen en grote voertuigen Transferium. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Etten-Leur, 13 juli 2022