Besluiten van raadsvergaderingen van 4 en 11 juli

De gemeenteraad heeft op 4 en op 11 juli 2022 bij de Raad Besluit verschillende besluiten genomen. U vindt de besluitenlijst op ris2.ibabs.eu/ettenleur bij Kalender > kies de raad besluit van 4 juli of van 11 juli > klik op de raadsvergadering > Bovenaan (punt 0) leest u het verslag met daarin de genomen raadsbesluiten. Een papieren exemplaar van dit verslag kunt u afhalen bij de publieksbalie van het Stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4.