Evenementenvergunning Pasar Malam

De burgemeester van Gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij de volgende evenementenvergunning heeft verleend.
 

Verzenddatum besluit: 25 juli 2022

Intern kenmerk:479749

Evenement: Pasar Malam

Locatie: Oderkerkpark

Periode: 5 augustus t/m 7 augustus 2022

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.