Overeenkomst Bankenstraat 19-21a/21b, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21a/b’.
Het bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21a/b’ voorziet o.a. in een beperkte vergroting en samenvoeging van de bouwvlakken van Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b.  
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21a/b’ wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd. Hierover volgt later een afzonderlijke publicatie. 

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Bankenstraat 19-21a/21b.

 

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

 

Etten-Leur, 27 juli 2022