Verkeersbesluiten Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 juli 2022 het volgende verkeersbesluiten hebben genomen: wijzigen venstertijden van verbod op stilstaan rondom de brede school Het Voortouw en de brede school de Pijler en instellen verbod op stilstaan aan de Cimbaalhof. Deze verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.