Agenda van de raadsvergaderingen ‘de raad besluit’ op 11 juli

Op maandag 11 juli is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergaderingen begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergaderingen die avond staan de volgende onderwerpen:

  • Wijziging van de “verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’ 2019”
  • Benoeming van een burgerlid
  • Vaststelling Omgevingsvisie
  • Wijziging verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur

Indien niet alle punten afgerond zijn op 11 juli zetten we de vergadering voort op dinsdag 12 juli om 19.30 uur.

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 11 juli 2022. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 11 juli op de Raad Besluit).