Besluiten van B&W van 30 juni

  • Vraag Ons Etten-Leur over gokreclame
  • Omgevingsvisie, verwerking raadstoezegging
  • Vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak: Woonrijp maken De Streek fase 4
  • Bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b
  • Overdracht coördinatie, beheer en onderhoud recreatieve routes van Regio West-Brabant (RWB) aan VisitBrabant
  • Straatnaamgeving FriJadoterrein
  • Brief van het college van de gemeente Breda met een instemmingsverzoek mbt GR GIA
  • Besluit 6e wijziging Regionale Ambulancevoorziening

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.