Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingekomen omgevingsaanvragen

 • Het huisvesten van personen, Laurierhof 63
 • Het oprichten (vervangen) van een schuur, Otterpad 8
 • Het veranderen van de gevel van de garage, Den Uylhof 32
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Wilhelminalaan 60
 • Het veranderen van de bestaande entree luifel, Oude Bredaseweg 11

Ingekomen omgevingsaanvragen uitgebreide procedure

 • Het afwijken van het bestemmingsplan, Hellegatweg 11

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het verhogen van een bestaand afzuigkanaal, Oranjelaan 22
 • Het realiseren van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, Kraanvogel 47
 • Het vervangen en vergroten van de bestaande overkapping, Otterpad 8
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Cimbaalhof 205
 • Het realiseren van een erfafscheiding, Wezelpad 9
 • Het realiseren van een carport, Doelen 2
 • Het plaatsen van een muur van betonblokken, Zeedijk naast huisnummer 47

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het restaureren van een bestaande monumentale woonboerderij, Slagveld 17

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • BMD advies Zuid Nederland voor Raben Netherlands BV voor het veranderen van de inrichting aan de Parallelweg 3 en het starten van activiteiten aan Parallelweg 5