Informatiebijeenkomst woonrijp maken Streek fase 4

Fase 4 van de Streek betreft de straten Markiezaathof en de Streek (westelijk deel).

Komt u ook naar de informatiebijeenkomst 13 juli?

Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte is beschikbaar. U kunt de tekening inzien tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juli en hier uw vragen over stellen. U kunt dit voorlopig ontwerp ook digitaal bekijken.

 

  • De informatiebijeenkomst is op woensdag 13 juli in het clubgebouw van rugbyvereniging REL aan de Kempenerrandweg 9 in Etten-Leur. U bent welkom en kunt binnenlopen tussen 19.00-21.00 uur.

 

  • Het ontwerp is vanaf 6 juli om 12.00 uur ook digitaal te bekijken op de website www.etten-leur.nl via Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Werk aan straten Streek en omgeving. Hier vindt u de tekening van het voorlopig ontwerp.

 

U kunt op het ontwerp reageren tot en met 20 juli

U kunt uw reactie geven tijdens de informatiebijeenkomst op 13 juli of tot uiterlijk 20 juli 2022 per e-mail via erl.vandermast@etten-leur.nl. Dit kan ook gratis per post via: Gemeente Etten-Leur, t.a.v. Erl van der Mast, Antwoordnummer 4, 4870 VB Etten-Leur. Geef duidelijk aan, eventueel met een plattegrond of schets, over welke locatie uw reactie gaat. Omschrijf ook zo duidelijk mogelijk waar uw reactie over gaat.