Verkeersbesluit Vondellaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 30 juni 2022 het volgende verkeersbesluit hebben genomen: aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats in de Vondellaan. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Etten-Leur, 6 juli 2022