Besluiten van b&w

  • Vervanging Kredietbank West-Brabant
  • Beleidskader bepalen locaties centrale inzamelvoorzieningen
  • Bestemmingsplan herontwikkeling Stationsplein 45 Etten-Leur
  • Evaluatie verkeerstructuur Etten-Leur Noord
  • Nakomen toezegging gemeenteraad over krediet verkeersmaatregelen

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.