Vergadering welstandscommissie

Op 18 juni is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 17 juni ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 17 juni 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite.

Alle informatie over de vergaderlokatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.